Kalifornische Palme: Borke

(Washingtonia filifera, Familie: Arecaceae)

Kalifornische Palme / Washingtonia filifera / Borke Familie: Arecaceae

Foto © Baumkunde.de, Bestimmung Borke von Kalifornische Palme
<<< zurück (Baum Bestimmung Kalifornische Palme - Detailansicht)