Mongolische Birke: Blütenknospe

(Betula dahurica, Familie: Betulaceae)

Mongolische Birke / Betula dahurica / Blütenknospe Familie: Betulaceae

Foto © Baumkunde.de, Bestimmung Blütenknospe von Mongolische Birke
<<< zurück (Baum Bestimmung Mongolische Birke - Detailansicht)